Starostlivosť o chorého s nádorovým ochorením

Nádorové ochorenie sa dotýka nielen chorého, ale aj jeho najbližšieho okolia. Pokiaľ ste sa navyše rozhodli starať sa o rodinného príslušníka s touto diagnózou, nečaká vás práve ľahká úloha.

Starostí, s ktorými sa chorý aj jeho najbližšie okolie stretávajú, je veľmi veľa. Od tých medicínskych cez bežné denné starosti až po psychické potreby chorého aj jeho blízkych.

Aj napriek tomu je pobyt chorého v domácom prostredí tým najlepším, ako môžete svojmu blízkemu pomôcť. Starostlivosť o pacienta s nádorovým ochorením znamená obrovskú záťaž pre členov rodiny, ktorí sa stretávajú s otázkami, ako by mohli pomôcť vo chvíľach, keď sa chorý pripravuje na náročnú liečbu, podstupuje chemoterapiu alebo sa z nej zotavuje a nie je mu práve najlepšie. Tieto chvíle však môžu byť rozhodujúce na ďalší boj s chorobou.

Bohužiaľ, výnimkou nie sú situácie, keď lekári v závislosti od fázy ochorenia a stavu pacienta už žiadny ďalší liečebný postup neponúkajú. Chorý dostane podpornú liečbu a liečbu zameranú na tlmenie ťažkostí spojených s chorobou (tzv. paliatívna liečba).

Starostlivosť o ťažko chorú blízku osobu by nemala znamenať pre opatrovateľa beznádej. Ide o príležitosť, ako svojmu blízkemu pomôcť a prehĺbiť vzájomný vzťah.

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST