Úvodná stranaPravidla sútěže
 

Pravidlá súťaže

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Súťaž prebieha na území Českej republiky i Slovenskej republiky. 
 2. Účastníkom súťaže sa stáva každý čitateľ týchto stránok, ktorý akceptuje pravidlá súťaže a pošle ďalej ustanoveným spôsobom odpovede na súťažné otázky. 
 3. Organizátorom súťaže je Creanto, a.s., Nová cesta 17/1550, Praha 4, 140 00.  
 4. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá. 
 5. Creanto si vyhradzuje právo zmeny pravidiel súťaže, vrátane práva súťaž kedykoľvek zrušiť bez náhrady.
 6. Výhry v súťaži nie sú súdne vymáhateľné. 
 7. V sporných prípadoch si Creanto vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. 
 8. Do žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý vyplní všetky požadované identifikačné údaje a odpovie správne na všetky súťažné otázky.
 9. Výhercovia budú náhodne vyžrebovaní. Informovanie výhercom a informácie o cenách budú zaslané elektronickou poštou.

II. Základný mechanizmus súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať v čase uvedenej pod každým súťažným zadaním na stránkach internetového portálu, na ktorom súťaž prebieha. 
 2. Úlohou súťažiacich je zodpovedanie súťažných otázok. Každá z nich má 3 varianty odpovedí, z ktorých je len jeden správny. Súťažiaci majú možnosť nájsť pomoc na stránkach internetového portálu, na ktorom je súťaž uvedená a na ktorý bude zo stránok súťaže odvolávaný. 
 3. Účastník súťaže odpovie na jednotlivé znalostné otázky, vyplní osobné údaje a stlačí tlačidlo "odoslať". V prípade, že účastník odpovie týmto spôsobom správne na všetky otázky, postupuje do zlosovania o ceny. 
 4. Výhercovia jednotlivých cien budú vyžrebovaní zo súťažiacich, ktorí odpovedali správne na všetky súťažné otázky.
 5. Výsledok žrebovania výhercov podľa odseku 4, resp. mená, priezviská a mesto výhercov zverejní Creanto, a.s na internetových stránkach súťaže. 

III. Postúpenie výhier

 1. Vylosovaný výherca kontaktuje Creanto prostredníctvom e-mailu. 
 2. Ceny výhercom odovzdá Creanto, a.s po predchádzajúcej dohode s výhercom. 
 3. Výhry budú výhercom zaslané poštou. 
 4. Výhercovi mladšiemu ako 18 rokov bude výhra odovzdaná len za prítomnosti jeho zákonného zástupcu. 
 5. Výhry nemôžu byť preplatené v peniazoch. 
 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST