Výživa a proleženiny

Nutriční nároky nemocného s proleženinou

Nemocný s proleženinou by měl denně vypít alespoň 30 - 35 ml tekutin na 1 kg své aktuální hmotnosti (př. pacient s hmotností 60 kg by měl vypít 1,8 až 2,1 litru tekutin/den), pokud ošetřující lékař nedoporučí jiné množství. Nároky na množství tekutin jsou vyšší u nemocných, kteří mají teplotu nebo proleženinu, ze které vytéká velké množství tekutiny (tzv. exsudátu). 

Energetické a výživové nároky nemocných s proleženinou jsou ještě vyšší než nároky nemocných s rizikem vzniku proleženin. Individuální potřeby nemocného se mohou lišit jak v závislosti na jeho celkovém zdravotním stavu, tak vzhledem k závažnosti proleženiny (velikost, hloubka, přítomnost infekce, atp.). Obecně lze doporučit, aby nemocný s proleženinou měl denně dostatek energie tzn. 30 - 35 kcal na 1 kg tělesné hmotnosti a bílkovin tzn. 1 - 1,5 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti (př. nemocný s hmotností 60 kg by měl denně získat 1800 až 2100 kcal a 60 - 90 g bílkovin). Strava by měla být bohatá na vitamíny a minerální látky.

Význam dostatečného příjmu energie

Energie je nezbytná pro zajištění řádného fungování obranných mechanizmů i pro tvorbu nové tkáně, jež ránu postupně vyplňuje a uzavírá. Pokud nemocný přijímá ve stravě energie málo, dochází postupně k vyčerpání zásobních zdrojů energie (zejména tukové tkáně). Následně začne organizmus využívat jako zdroj energie také bílkoviny vlastního těla (zejména svalovou tkáň). Dochází nejen k úbytku kosterních svalů, ale postupně také např. svaloviny srdce nebo bránice. A to je samozřejmě špatně, neboť tím se celkový zdravotní stav nemocného ještě zhoršuje. Ztráta kosterní svaloviny omezuje pohyblivost nemocného a ještě více obnažuje kostní výčnělky a zvyšuje tak riziko vzniku proleženin. Úbytek srdeční svaloviny oslabuje oběhové funkce a redukce bránice zhoršuje dýchání. 

20 g bílkovin lze získat konzumací: 

  • 3 vajíček 
  • 100 gramů libového masa, 
  • velké porce ryby, 
  • 600 ml mléka nebo podmáslí, 
  • 600 gramů jogurtu (4 ks á 150 g), 
  • 150 gramů tvarohu (3/4 vaničky), 
  • 150 gramů žervé (2 mističky) 
  • 80 - 100 gramů tvrdého sýra (celý balíček) 

Význam dostatečného příjmu bílkovin

Bílkoviny jsou základními stavební kameny pro tvorbu nové tkáně i buněk zajišťujících ochranu poškozeného místa před infekčními mikroorganizmy. Je nutno si uvědomit, že s tekutinou, která vytéká z dekubitu, ztrácí nemocný nejen vodu, ale také bílkoviny, jejichž ztráty je třeba doplnit.
Chcete-li sami odhadnout potřebný příjem bílkovin, můžete použít jednoduché pravidlo. Nemocný by měl dostat přibližně tolik gramů bílkovin za den, kolik sám váží, tedy 1 g bílkovin na 1 kg tělesné váhy (př. nemocný s hmotností 60 kg by měl denně získat 60 g bílkovin). Pro zajištění optimálního hojení proleženiny se doporučuje dávku bílkovin zvýšit zhruba o dalších 20 - 40 g, tedy na 1, 3 - 1,5 g bílkovin na 1 kg tělesné váhy (př. nemocný s hmotností 60 kg by měl denně získat 78 - 90 g bílkovin). Lidé se často domnívají, že sní-li například plátek masa o hmotnosti 100 g, přijali 100 g bílkovin. To je zásadní omyl! Množství potravin bohatých na plnohodnotné bílkoviny, které je třeba zkonzumovat, abychom získali 20 g bílkovin.

Význam dostatečného příjmu mikronutrientů

Mikronutrienty (vitamíny a stopové prvky) jsou velmi důležité látky, které jsou nepostradatelné pro správné zpracování a využití základních živin (cukrů, tuků a bílkovin). Některé z nich (např. vit C, vit E, vit A, zinek) se významným způsobem podílejí za zajištění obranyschopnosti organizmu a chrání tak ránu před infekcí. Některé vitamíny (např. vitamín C a A) a stopové prvky (např. zinek a měď) podporují tvorbu a ovlivňují kvalitu nové tkáně (pevnost a pružnost). Další vitamíny a stopové prvky se uplatňují jako tzv. protektivní (ochranné) faktory stravy. Do této skupiny lze zařadit mikronutrienty s antioxidačním účinkem (např. vit. C, E, karotenoidy, zinek, selen, měď, mangan), které hrají významnou roli při likvidaci reaktivních forem kyslíku a dusíku (tzv. RONS), které jsou často, ne zcela správně, označovány jako volné kyslíkové radikály. Tyto vysoce reaktivní částice vznikají v našem těle v limitovaném množství i za standardních podmínek a plní celou řadu důležitých a užitečných funkcí (např. pomáhají organizmu ničit škodlivé bakterie nebo bojovat s nádorovými buňkami). V důsledku působení některých vnějších vlivů (např. znečištění životního prostředí) a vnitřních vlivů (např. negativní vliv kouření) se tvorba těchto částic může zvýšit natolik, že je naše tělo již nedokáže účinně a bezpečně odstraňovat a pak hovoříme o tzv. oxidačnímu stresu (jeho příčinou může být mimo jiné jak vznik tak hojení dekubitů). Za této situace mohou RONS napadat zdravé buňky a tkáně a naše tělo tak poškozovat.

Nemocný s rizikem vzniku proleženin a s proleženinou a význam podávání nutričních doplňků

Důraz na konzumaci dostatečného množství plnohodnotné a vyvážené stravy v komplexní péči o nemocného při prevenci a léčbě proleženin je naprosto klíčový. Pokud má nemocný s rizikem vzniku proleženin problémy s příjmem běžné stravy a hrozí mu riziko nedostatečné výživy nebo má již proleženinu vytvořenou, je vhodné mu stravu doplňovat vhodnými nutričními přípravky, které jsou běžně k dostání v lékárnách.

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST