Diagnostika ABKM

Kľúčová otázka - ako a kedy diagnostikovať ABKM?

Prvým kontaktom bude za všetkých okolností váš praktický lekár pre deti a dorast. S ním, vy mamičky, musíte prebrať všetky podozrivé problémy, vrátane pochybností. Pomocou nech vám sú tieto stránky. 

 

Rozhodujúce pre možnosť ABKM budú kladné odpovede na tieto otázky. Čím viac kladných odpovedí, tým pravdepodobnejšia diagnóza ABKM je: 

   
 • Je niektorý z rodičov alergik, prípadne obaja?
 •  
 • Mal niekto z priamych príbuzných ABKM? (Najdôležitejším údajom je rovnaká diagnóza u staršieho súrodenca)
 •  
 • Je postihnutý tráviaci trakt? (Aké a ako ťažké príznaky to sú)
 •  
 • Je postihnutá koža? (Aké a ako ťažké príznaky to sú)
 •  
 • Je postihnutý dýchací systém? (Aké a ako ťažké príznaky to sú)
 •  
 • Je narušené správanie? (Spánok, dráždivosť, koliky a s tým spojený neutíchajúci plač)
 •  
 • Máte neprospievajúce dieťa bez iného vysvetlenia?
 •  
 • Vznikli príznaky pri plnom dojčení?
 •  
 • Vznikli príznaky po nasadení umelej mliečnej výživy? (A s akým odstupom?)
 •  
 • Vznikli príznaky (u dojčených i nedojčených detí) do 3 mesiacov veku (pripúšťa sa do 6 mesiacov)?
 •  
 • Vznikli príznaky najneskôr do 2 - 3 mesiacov od prvej expozície BKM? (Najčastejšie do 1 týždňa po expozícii)
 •  
 • Dochádza k opakovaniu príznakov?
 •  
 • Dochádza k opakovaniu príznakov vo väzbe na konzumáciu preparátu na báze kravského (alebo iného živočíšneho) mlieka?
 •  

Zdá sa, že dosadíme typické príznaky do typického veku, a je to. Diagnostika ABKM ale nie je taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Pre diagnózu neexistuje jednoznačne špecifický laboratórny test. Vyšetrenie mnohokrát preceňovaných hladín IgE a kožné testy môžu diagnózu podporiť, rozhodne ich, ale nerobia. Nehovoriac o tom, že príznaky ABKM sú podobné aj príznakom iných ochorení (náhodne infekcie, návratná choroba pažeráka - reflux, imunodeficiencia, metabolické ochorenia, neurologické ochorenia, vrodené vady a iné). Jedine úzkou spoluprácou s praktickým lekárom sa urobí všetko pre to, aby sa pravá príčina dojčenských príznakov odhalila, čo najskôr. A v zložitejších prípadoch za pomoci špecialistov z odboru alergológie alebo detskej gastroenterológie. 

Pri podozrení (a súčasnom vylučovaní konkurenčných diagnóz) sa jednoznačne odporúča nasadenie diagnostickej eliminačnej diéty. V prípade dojčenia sa pochopiteľne zasiahne do diéty mamičky (bez BKM), v prípade nemožnosti plného dojčenia sa pristúpi aj k diéte dieťaťa. A k tej sa používajú ako preparáty s vysokým štiepením, tak aj prípravok s voľnými aminokyselinami. Korektnejšie je použitie voľných aminokyselín, a to práve pre vyššie spomínanú 5 - 10% neznášanlivosť extenzívnej hydrolýzy u citlivejších alergikov. Nehovoriac o ťažších stavoch, kde by sa malo a má týmto prípravkom začínať vždy. 

Ak ide o skutočnú ABKM, po nasadení prípravku príznaky viditeľne ustupujú už do 3 dní (žihľavky, zvracanie, koliky, piskoty, ľahké hnačky), v optimálnom prípade do 2 týždňov, výnimočne neskôr (ťažký ekzém, ťažké hnačky s neprospievaním). Ak neustúpia ani do 1 mesiaca, potom aj tak môže ísť o ABKM, ale pravdepodobne spoločne s ďalšou alergiou (viacnásobná, viacpočetná alergia). Úspešná diéta by sa mala z dôvodu možného vyhasínania revidovať, obvykle 3 až 6 mesiacov od nasadenia, najneskôr však do 1 roka dieťaťa. 

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST