Výživa kojenců do 1 roku

V prvním roce života dítěte má organismus nejrychlejší tempo růstu, tedy i nejvyšší energetické nároky.

Kojenecký a batolecí věk s sebou nese také zvýšenou náchylnost k neprospívání. V tomto období děti rychle rostou, imunitní systém není zralý, miminka jsou tedy náchylnější k infekcím. Formuje se kognitivní (poznávací) a emocionální vývoj. Jeho postižení může vyústit ke sníženým intelektovým, sociálním a emocionálním schopnostem. (1)

Co je to neprospívání?

Neprospívání je důsledkem nerovnováhy v příjmu a výdeji energie. Zvýšené ztráty energie mohou být způsobeny onemocněním (např. cystická fibróza, mozková obrna, předoperační a pooperační stav) a zvýšenými požadavky na příjem energie související s onemocněním (např. infekce). Neprospívání může být i důsledkem neadekvátního příjmu stravy spojeným s problémy s kojením (např. narušený sací reflex). 

Neprospívání prodlužuje onemocnění, prodlužuje délku hospitalizace a opakovanou hospitalizaci, zvyšuje úmrtnost a ovlivňuje růst a vývoj dítěte. Neprospívání může mít vážné dlouhotrvající následky, které mají vliv (2,3):

  • na fyzický vývoj – v 8 letech života jsou děti, které neprospívaly v kojeneckém věku, průměrně o 6 cm menší
  • na mentální vývoj – děti neprospívající v kojeneckém věku dosahují skóre IQ přibližně o 4,2 bodu nižší

Optimální výživa je jedním ze základních předpokladů pro dosažení správné tělesné výšky a neuromotorického vývoje dítěte (4). 

Pokud je dítě nemocné, požadavky na příjem energie a bílkovin se mohou až zdvojnásobit!

Jak neprospívaní zastavit a pomoci dětem dohnat růst?

Jednoznačně zvýšením energetického příjmu, dále příjmu bílkovin, vitamínů a minerálů. Včasná aplikace bílkovin a energeticky-obohacené výživy u kriticky nemocných dětí je dobře snášena, podporuje adekvátnější příjem živin, a zlepšuje energetickou bilanci (5).

Vhodné přípravky dětské enterální výživy

Na trhu existují vysokoenergetické přípravky enterální výživy, vyvinuté na míru různě starým dětem. O vhodném přípravku a jeho užívání se poraďte s Vaším dětským lékařem.

Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy. Přípravky by měly být používány pod dohledem lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o dítě nebo na základě jeho doporučení po zvážení všech možností výživy, včetně kojení. 

  1.  Nevoral, J. Pebiotika a probiotika v dětské výživě in Lékařské listy 2012; 9-12.
  2. Ack MM. Et. Al. Pediatrics 2007; 120 (1): 59-69
  3. Corbet SS., Drewet RF. J Child Psychol Psychiatry 2004; 45(3): 641 – 654. 
  4. Tuthill DP, Child nutrition Panel, Matern Child Nutr 2007; 3(2): 120 – 128.
  5. Elsevier Ltd a Evropská společnost pro klinickou výživu a metabolismus (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), 2009.
 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST