Neprospievanie dieťaťa

Neprospievanie dojčiat je medicínsky definované zistením prepadu výšky dieťaťa v opakovaných meraniach pod 3. percentil alebo pokles o 2 percentilové pásma v rastových grafoch. Príčiny neprospievania sa delia na organické (1 - 10%) a neorganické (90 a viac%), tie sa môžu aj vzájomne prekrývať. Organickou príčinou neprospievania môže byť akékoľvek dlhšiu dobu trvajúce ochorenie. Okrem závažných chronických ochorení k neprospievaniu môže viesť napríklad aj bežná infekcia, ktorá je príčinou nechutenstva alebo problematického príjmu potravy (zápaly ústnej dutiny s aftami, dlhšie trvajúce angíny, dávivý kašeľ atď.), ale aj prostý nedostatok výživy - mnohokrát mylne považovaný za správny. Neorganických príčin neprospievania je celý rad. Najčastejšie sú to banálne chyby v technike kŕmenia dieťaťa, čo nakoniec vedie k zníženiu objemu potrebnej výživy. Ďalej sú to situácie v rodine, ktoré spôsobujú nesprávny vzťah k dieťaťu a tým i k jeho výžive (nepriaznivá ekonomická situácia, nezhody medzi rodičmi až dysfunkčná rodina, atď.).

Dojčenský vek , resp. prvý rok života dieťaťa, je unikátnym životným obdobím. Dochádza k zásadnému vývoju telesnému i psychickému, ktoré sa už v ďalších obdobiach v takej intenzite neopakuje. Donosené dojča za prvý rok života vyrastie o polovicu svojej dĺžky (25 - 26 cm), strojnásobí svoju hmotnosť, na konci prvého roka už hovorí krátke slovíčka, robí prvé krôčiky ... Podmienky pre toto všetko musia zabezpečiť rodičia dieťaťa každodennou starostlivosťou vrátane zaistenia jeho výživy. Do 6 mesiacov veku by dieťa malo vypiť 150 - 180 ml mlieka / kg hmotnosti, resp. v období do 3 mesiacov veku je požadovaný denný kalorický príjem 110 - 115 kcal / kg, od 4 do 12 mesiacov je to 95 kcal / kg (materské mlieko a dojčenské mlieka obsahujú okolo 66 - 70 kcal/100ml).

Hodnotenie prospievania alebo neprospievania dieťaťa sa opiera o pravidelné preventívne prehliadky praktickým lekárom pre deti a dorast. Ale aj starostlivý rodič by mal rozpoznať skôr, než dôjde k splneniu podmienok "neprospievanie dieťaťa", že jeho dieťa prestáva prospievať a požiadať lekára o včasnú pomoc pri riešení situácie.

Hodnotenie prospievania - zistenie pravidelných prírastkov dĺžky a hmotnosti dieťaťa, je najjednoduchšie overiteľné opakovaným meraním a vážením dieťaťa a vedením zápisov získaných hodnôt. Dynamiku vývoja telesnej hmotnosti a výšky najlepšie zobrazí zakreslenie hodnôt do tzv. rastových grafov. Vychýlenie sa od doterajšej krivky (v zmysle mínus) je alarmujúce! Na zistenie príjmu výživy je vhodné zapisovanie množstva vypitého mlieka dieťaťa a výpočet celkovej dávky prijatej za deň. Ak je dieťa dojčené, možno dávku overiť vážením dieťaťa pred a po dojčení. Znalosť týchto údajov umožní Vášmu lekárovi zlepšiť orientáciu v riešení problémov Vášho dieťaťa. Konzultácia lekára je na mieste pri každej Vašej pochybnosti o neprospievaní dieťaťa. Vo väčšine prípadov sa jedná o jednoduché a rýchle riešenie (úprava techniky kŕmenia, zmena typu podávaného mlieka alebo podanie mlieka s vyšším množstvom kalorickej hodnoty - dojčenská enterálna výživa - alebo aj len zistenie, že dieťa dobre prospieva a len "sa nezmestí" do tabuľkových požiadaviek pre daný vek). Samozrejme zistenie, že dieťa "málo priberá" môže viesť aj k odhaleniu závažného ochorenia.

Vhodný prípravok enterálnej výživy:

Dojčenie je najprirodzenejším spôsobom výživy. Prípravky by mali byť používané pod dohľadom lekára alebo kvalifikovanej osoby v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o dieťa alebo na základe jeho odporúčania po zvážení všetkých mož

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST