Úvodná stranaVýživa detíVýživa dojčiat 0-1 rok
 

Výživa dojčiat do 1 roka

V prvom roku života dieťaťa má organizmus najrýchlejšie tempo rastu, teda aj najvyššie energetické nároky.

Dojčenský a  batoľací vek so sebou nesie tiež zvýšenú náchylnosť k neprospievaniu. V tomto období deti rýchlo rastú, imunitný systém nie je zrelý, bábätká sú teda náchylnejšie na infekcie. Formuje sa kognitívny (poznávací) a emocionálny vývoj. Jeho postihnutie môže vyústiť k zníženiu intelektuálnych, sociálnych a  emocionálnych schopností. (1)

Čo je to neprospievanie?

Neprospievanie je dôsledkom nerovnováhy v príjme a výdaji energie. Zvýšené straty energie môžu byť spôsobené ochorením (napr. cystická fibróza, mozgová obrna, predoperačný a pooperačný stav) a zvýšenými požiadavkami na príjem energie súvisiacej s ochorením (napr. infekcia). Neprospievanie môže byť aj dôsledkom neadekvátneho príjmu stravy spojeným s problémami s dojčením (napr. narušený sací reflex).

Neprospievanie predlžuje ochorenie, predlžuje dĺžku hospitalizácie a opakovanú hospitalizáciu, zvyšuje úmrtnosť a ovplyvňuje rast a vývoj dieťaťa. Neprospievanie môže mať vážne dlhotrvajúce následky, ktoré majú vplyv (2,3): 

  • na fyzický vývoj - v 8. rokoch života sú deti, ktoré neprospievali v dojčenskom veku priemerne o 6 cm menšie
  • na mentálny vývoj - deti neprospievajúce v dojčenskom veku dosahujú skóre IQ  približne o 4,2 bodu nižšie

Optimálna výživa je jedným zo základných predpokladov pre dosiahnutie správnej telesnej výšky a neuromotorického vývoja dieťaťa (4). 

Ak je dieťa choré, požiadavky na príjem energie a bielkovín sa môžu až zdvojnásobiť!

Ako zastaviť neprospievanie a pomôcť deťom dohnať rast?

Jednoznačne zvýšením energetického príjmu, ďalej príjmom bielkovín, vitamínov a minerálnych látok. Včasná aplikácia bielkovín  a energeticky obohatenej výživy u kriticky chorých detí je dobre znášaná, podporuje adekvátnejší príjem živín a zlepšuje energetickú bilanciu (5).

Prípravky enterálnej výživy:

Na trhu existujú vysokoenergetické prípravky enterálnej výživy, vyvinuté na mieru rôzne starým deťom. O vhodnom prípravku a jeho užívaní sa poraďte s Vaším detským lekárom.

  1.  Nevoral, J.Prebiotiká a probiotiká v detskej výžive - Lekárske listy 2012, 9-12.
  2. Ack MM. Et. Al. Pediatrics 2007; 120 (1): 59-69
  3. Corbet SS., Drewet RF. J Child Psychol Psychiatry 2004; 45(3): 641 – 654. 
  4. Tuthill DP, Child nutrition Panel, Matern Child Nutr 2007; 3(2): 120 – 128.
  5. Elsevier Ltd Európska spoločnosť pre klinickú výživu a metabolizmus (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), 2009.
 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST