Podvýživa nemusí být jen nízká hmotnost

Podvýživa je bežným príznakom pokročilého štádia nádorového ochorenia, avšak podľa všetkého je medzi onkologickými pacientmi ešte oveľa rozšírenejšia, než by sme sa na prvý pohľad mohli domnievať. Lekári poukazujú v poslednom čase na to, že pri sledovaní výživy človeka je skôr než celková telesná hmotnosť dôležité množstvo svalovej hmoty. Inými slovami, pretrvávajúce tukové zásoby nie sú samy osebe známkou dostatočnej výživy človeka, pokiaľ sa stráca svalová hmota.

Podvýživa sa preukázala i u ľudí s nadváhou

Stavom výživy u onkologických pacientov sa nedávno zaoberala skupina kanadských lekárov. U viac než štyroch stoviek pacientov s pľúcnym karcinómom zisťovali lekári telesnú hmotnosť, body mass index (BMI) a zároveň tiež množstvo svalovej hmoty. Z výsledkov meraní vyplynulo hneď niekoľko zaujímavých poznatkov.
Iba 7,5 % sledovaných pacientov, ktorí boli všetci v pokročilom štádiu ochorenia, trpelo klasickou podvýživou (ich BMI bol nižšie než 18,5). Naopak, takmer polovica týchto pacientov trpela nadváhou alebo bola priamo obézna. Pokiaľ sa však lekári zamerali na stav svalovej hmoty pacientov, prejavili sa známky vysoko nedostatočnej výživy približne u polovice z nich. Vážny úbytok svalovej hmoty sa pritom objavoval nezávisle od hodnôt BMI: mohol sa týkať pacientov s podváhou, s normálnou hmotnosťou i u pacientov obéznych. Zaujímavé ďalej bolo, že vážny úbytok svalovej hmoty sa podstatne častejšie objavoval u mužov (61 %) než u žien 
(31 %).

Kvalita výživy je rovnako dôležitá ako kvantita

Dostatočná výživa u človeka s rakovinou môže pozitívne ovplyvňovať výsledky liečby tým, že organizmus posilní. Z výsledkov uvedenej štúdie je však zrejmé,
že dostatočná hmotnosť pacienta ešte nemusí znamenať dostatočnú výživu 
a že i u ľudí s nadváhou je potrebné dbať na to, aby ich výživa obsahovala všetky dôležité súčasti v správnom pomere.
(vek)
Zdroj: Baracos V. E. et al: Body composition in patients with non-small cell lung cancer: a contemporary view of cancer cachexia with the use of computed tomography image analysis. Am J Clin Nutr. 2010 Apr; 91 (4): 1133S–1137S.

Čtěte dále:

Výživa pomáha obnoviť svaly oslabené nečinnosťou

Naše svaly citlivo reagujú na spôsob života, ktorý vedieme – ak ich nejaký čas nepoužívame, začnú sa cítiť zbytočné a postupne slabnú. Úbytok...

Ovplyvňuje výživa pacientov s rakovinou hrubého čreva priebeh ich ochorenia?

Dnes už asi všetci vieme, že nezdravá strava s nadmierou červeného mäsa a nedostatkom zeleniny a ovocia zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva....

Podvýživa seniorov: závažný problém, s ktorým je možné úspešne bojovať

Podvýživa je závažná téma u človeka v každom veku, u seniorov obzvlášť. Je preto užitočné oboznámiť sa s príznakmi malnutrície a...

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST