Podvýživa nemusí byť len nízka hmotnosť

Podvýživa je bežným príznakom pokročilého štádia nádorového ochorenia, no podľa všetkého je medzi onkologickými pacientmi ešte omnoho rozšírenejšia, ako by sme sa mohli na prvý pohľad domnievať. Lekári v poslednom čase poukazujú na to, že pri sledovaní výživy človeka je skôr ako celková telesná hmotnosť dôležité množstvo svalovej hmoty. Inými slovami, pretrvávajúce tukové zásoby nie sú samy osebe známkou dostatočnej výživy človeka, ak sa stráca svalová hmota.

Podvýživa sa preukázala aj u ľudí s nadváhou

Stavom výživy u onkologických pacientov sa nedávno zaoberala skupina kanadských lekárov. U viac ako štyristo pacientov s pľúcnym karcinómom zisťovali lekári telesnú hmotnosť, body mass index (BMI) a zároveň aj množstvo svalovej hmoty. Z výsledkov merania vyplynulo hneď niekoľko zaujímavých poznatkov. Iba 7,5 % sledovaných pacientov, ktorí boli všetci v pokročilom štádiu ochorenia, trpelo klasickou podvýživou (ich BMI bol nižší ako 18,5). Naopak, takmer polovica týchto pacientov trpela nadváhou alebo bola priamo obézna. Ak sa však lekári zamerali na stav svalovej hmoty pacientov, prejavili sa známky vysoko nedostatočnej výživy približne u polovice z nich. Vážny úbytok svalovej hmoty sa pritom objavoval nezávisle od hodnôt BMI: mohol sa týkať pacientov s podváhou, s normálnou hmotnosťou aj u pacientov obéznych. Zaujímavé ďalej bolo, že vážny úbytok svalovej hmoty sa podstatne častejšie objavoval u mužov (61 %) ako u žien (31 %).

Kvalita výživy je rovnako dôležitá ako kvantita

Dostatočná výživa u človeka s rakovinou môže pozitívne ovplyvňovať výsledky liečby a predlžuje dĺžku prežitia u pacientov v pokročilom štádiu ochorenia. Z výsledkov uvedenej štúdie je však zjavné, že dostatočná hmotnosť pacienta ešte nemusí znamenať dostatočnú výživu a že aj u ľudí s nadváhou treba dbať na to, aby ich výživa obsahovala všetky dôležité súčasti v správnom pomere. (vek) Zdroj: Baracos V. E. et al: Body composition in patients with non-small cell lung cancer: a contemporary view of cancer cachexia with the use of computed tomography image analysis. Am J Clin Nutr. 2010 Apr; 91 (4): 1133S–1137S.

Čtěte dále:

Hnačka a zápcha na cestách – I. časť

Hnačka na cestách Leto je časom výletov, dovolenky niekde za horami a malo by byť aj časom pohody. V lete však na nás častejšie ako...

Starší ľudia s podvýživou trpia častejšie demenciou a ďalšími chorobami

Problém podvýživy u ľudí vyššieho veku je podstatne častejší, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Vyskytuje sa ako u osôb žijúcich vo vlastnej...

K paliatívnej starostlivosti patrí aj správna výživa

Paliatívna starostlivosť sa zaoberá starostlivosťou o pacientov so závažnými ochoreniami. Filozofiou tejto formy starostlivosti je zaistiť umieranie...

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST