Podvýživa nemusí ísť ruka v ruke s depresiou

Nesprávna výživa a depresívne 
stavy – dve závažné ochorenia, ktoré sa u chorého človeka môžu objaviť naraz alebo postupne. Touto neslávne známou kombináciou 
sú najviac ohrození starí ľudia. 
Žiadna z uvedených rovníc 
„U podvyživeného človeka sa vyskytuje aj depresia“ alebo „Ten, 
kto trpí depresiami, je zároveň podvyživený“, samozrejme, nemusí platiť vždy. Často sa však vyskytujú zároveň alebo sa jeden z nich objaví ako dôsledok predchádzajúceho problému. Preto treba týmto rizikám venovať zvýšenú pozornosť.

Keď depresia zapríčiní podvýživu...


Ľudia trpiaci depresiami často nemajú chuť do jedla. Ak tento stav trvá neprimerane dlho, môže sa k pôvodnej chorobe pridať práve aj podvýživa. 
Mnoho prípadov nedostatočnej výživy sa vyskytuje u starých alebo dlhodobo chorých jedincov, ktorí sú v domácom ošetrovaní. Ak chcete mať svojho seniora alebo chorého doma, je to, samozrejme, chvályhodné. Treba si však uvedomiť, 
čo všetko domáce ošetrovanie znamená. Špeciálnu pozornosť si v tomto prípade zaslúži aj výživa. Jedným zo spôsobov, ako zaistiť dostatok živín, je podávanie špeciálnej výživy, napr. tzv. nutričných drinkov. 

Keď podvýživa vedie k depresii...


Môže to byť však aj naopak: niektoré výživové nedostatky môžu viesť k rozvinutiu depresie. Depresia totiž okrem iného ukazuje na deficit zinku a niacínu v tele. Nedostatok týchto prvkov sa obvykle prejaví najprv odlišnými príznakmi, než samotnou depresiou. No platí pravidlo: ak sa chorý necíti psychicky dobre, môžete mu po porade s jeho ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom podať zinok a niacín. 
Ak sa jeho stav zlepší, tak je možné usudzovať naozaj na nedostatok niacínu
a zinku. 

Ďalšie rizikové faktory podvýživy


Depresie nie sú jedinou príčinou podvýživy. Ďalšími rizikovými faktormi sú poruchy prehĺtania, žalúdočné či črevné ťažkosti, onkologické ochorenia, nesprávna skladba potravy atď. Starí ľudia môžu mať navyše problémy s bežnými činnosťami týkajúcimi sa stravovania, ako je obstaranie nákupu alebo samotné varenie, často býva problémom nedostatok peňazí na zadováženie kvalitných surovín. Všímajte si preto všetky zmeny, ktoré sa u (chorého) seniora objavujú. 

Autor: (jah)

Zdroj: 
www.livestrong.com/article/358647-malnutrition-with-depression/ (pôvodný zdroj: Am J Clin Nutr February 2002 vol. 75 no. 2)


Čtěte dále:

Správnou výživou proti depresívnym stavom

Depresia môže postihnúť kohokoľvek, niektoré životné okolnosti však jej riziko zvyšujú. Výskyt depresií napríklad stúpa s vekom, je častejší ...

Psychika hrá pri liečbe anorexie hlavnú rolu

Ochorenie anorexiou mnohokrát nekončí iba úspešnou "vykrmovacou" liečbou a obnovením normálnej hmotnosti. Mnoho pacientok má totiž aj...

Boj s rakovinou alebo ako sa stravovať po zvládnutí liečby

Výživa je dôležitou súčasťou v boji s rakovinou. Správny jedálny lístok pred liečbou, počas nej aj po nej môže chorému pomôcť cítiť sa...

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST