Starší ľudia s podvýživou trpia častejšie demenciou a ďalšími chorobami

Problém podvýživy u ľudí vyššieho veku je podstatne častejší, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Vyskytuje sa ako u osôb žijúcich vo vlastnej domácnosti, tak u seniorov v zdravotníckych či ošetrovateľských zariadeniach. Náchylní k vzniku podvýživy sú predovšetkým ľudia s duševným ochorením, napríklad s demenciou alebo depresiami.

Podvýživa väčšinou neprichádza sama

V časopise Clinical Nurition zameranom na problematiku výživy boli pred časom publikované výsledky prieskumu, ktorý sa zameriaval na výskyt pridružených zdravotných problémov u starších ľudí trpiacich podvýživou. Prieskum ukázal, že ľudia s podvýživou majú zároveň aj ďalšie zdravotné problémy výrazne častejšie ako rovnako starí ľudia, u ktorých je výživa v poriadku. Medzi najčastejšie zdravotné problémy a príznaky, ktoré sa objavovali u ľudí s nedostatočnou výživou, patrili nasledujúce:
  • demencia alebo počínajúca demencia
  • depresia
  • neschopnosť sebaobsluhy a závislosť od pomoci druhých
  • inkontinencia
V rámci prieskumu bol zistený zlý stav výživy u 44 % sledovaných pacientov, medzi ktorými 13 % trpelo priamo podvýživou a zostávajúcich 31 % malo „iba“ vysoké riziko jej vzniku. Zaujímavé tiež je, že podvýživou trpeli výrazne častejšie tí pacienti, ktorí boli v poslednom čase niekoľkokrát za sebou hospitalizovaní.

Nutričné drinky zaistia jednoduchú a plnohodnotnú výživu aj u ľudí s demenciou

Z výsledkov vyššie uvedeného prieskumu je zrejmé, že nedostatky vo výžive sa často spájajú s duševným ochorením – demenciou alebo depresiami. Tieto problémy sú však často skôr príčinou, ako dôsledkom zlého stavu výživy u daného človeka. Na druhej strane nedostatočná výživa zdravotné problémy ešte viac prehlbuje a urýchľuje ich postup. Zvlášť pacientom s demenciou je preto nutné ponúkať výživu nielen energeticky dostatočnú a pestrú, ale aj vo vhodnej forme, ktorá zaistí jej ľahký príjem. Nutričné drinky obsahujú všetky dôležité živiny, sú ihneď pripravené na použitie, a preto sú v týchto prípadoch veľmi užitočné. (vek) Zdroj: Saka B, et al. Malnutrition in the elderly and its relationship with other geriatric syndromes. Clin Nutr 2010(Dec);29(6):745-748.

Čtěte dále:

Podvýživa nemusí byť len nízka hmotnosť

Podvýživa je bežným príznakom pokročilého štádia nádorového ochorenia, no podľa všetkého je medzi onkologickými pacientmi ešte omnoho...

Užitočné rady, ktoré dovolia seniorom zostať v domácom prostredí

Väčšina starších ľudí tvrdí, že nikde inde im nebude tak dobre ako vo vlastnom byte alebo dome. Poradíme vám, ako zariadiť, aby vo svojich domovoch...

Nutný pohyb zaistí správna výživa

Vyvážená diéta poskytuje silu na pohyb. Platí to v čase zdravia aj choroby. Pacient či klient po operačnom zákroku potrebuje obzvlášť nutričnú...

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST