Starostlivosť o pacienta so sondou

Čo je to sonda?

Sonda je tenká pružná ohybná hadička, ktorou sa môže podávať tekutá klinická výživa priamo do žalúdka alebo tenkého čreva. Podľa spôsobu zavedenia rozlišujeme sondy zavádzané nosom (nazogastrické) alebo pred brušnou stenou (perkutánne).

Lekári sa snažia vždy zvoliť najvhodnejšie riešenie pre dané ochorenie a podľa stavu konkrétneho pacienta.

NGS (nazogastrická sonda)

Nazogastrická sonda sa využíva u chorých, pri ktorých sa nepredpokladá dlhodobá výživa sondou. NGS je zavedená nosom cez nosohltan a hltan cez pažerák do žalúdka.

Pokiaľ sa sonda zavedie až do prvého úseku tenkého čreva (jejuna), hovoríme o nasojejunálnej sonde. Tento variant je vhodný u pacientov s pomalým vyprázdňovaním žalúdka alebo krátkodobou prekážkou v oblasti pažeráka, žalúdka alebo tenkého čreva. Podmienkou je ale priechodnosť tráviacej trubice pod touto prekážkou. Pre nasojejunálnu sondu je vhodné nepretržité podávanie výživy. Nárazové podávanie môže totiž spôsobiť rôzne komplikácie, predovšetkým hnačku, nevoľnosť, zvracanie alebo pocit napätia brucha.

PEG (perkutánna endoskopická gastrostómia)
PEJ (perkutánna endoskopická jejunostómia)

Ide o zavedenie plastového katétra cez kožu do žalúdka (PEG) alebo tenkého čreva (PEJ). Tento variant je vhodný vtedy, keď je potrebné podávať výživu dlhšie ako tri až štyri týždne, alebo v prípadoch, keď je zavedenie nazogastrickej sondy komplikované alebo predstavuje pre chorého nebezpečenstvo, napr. vdýchnutie výživy.

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST