Strava vhodná do sondy

Podľa toho, kam je sonda zavedená, sa líšia aj požiadavky na sterilitu potravy. Najvhodnejšia je však aj z hľadiska výživy presne definovaná a na tento účel určená klinická enterálna výživa, ktorá obsahuje potrebnú energiu a živiny v optimálnom pomere.

V niektorých prípadoch sa táto výživa podáva do sondy nepretržite celý deň – čo zabezpečuje špeciálna pumpa.

Mixovaná strava nie je ideálna

Skôr sme sa mohli stretnúť s odporúčaním podávať chorým do sondy bežne pripravenú rozmixovanú stravu. Tento variant je však nevhodný z niekoľkých dôvodov. Nielenže je časovo náročné stravu takto pripraviť, ale je veľmi ťažké splniť pri príprave mixovanej stravy hygienické podmienky. Navyše, v podobe tekutej výživy dostáva chorý presne takú stravu v zložení, aké je pre neho optimálne.

Strava, ktorá je pripravená v kuchyni, má obvykle aj menšiu energetickú hodnotu a preto je potrebný väčší objem výživy.

Rozmixovaná strava môže navyše sondu upchať, kŕmenie je tiež oveľa náročnejšie aj pre opatrovateľa.

V žiadnom prípade sa však nesmie strava, pripravená kuchynskou technológiou, podávať do jejunálnych sond, ktoré sú zavedené až do tenkého čreva. Žalúdočná kyselina totiž predstavuje účinnú bariéru proti všetkým mikroorganizmom, do tenkého čreva sa za normálnych okolností dostáva iba sterilný obsah a tieto požiadavky spĺňa iba klinická výživa.

Sondovú výživu je možné kombinovať aj s potravou prehĺtanou ústami

Pokiaľ to zdravotný stav chorého dovoľuje a pacient je schopný aspoň minimálne prehĺtať, je vhodné kombinovať sondovú výživu s potravou podávanou ústami. Chorý takto môže prijímať napríklad termixy, jogurty, kašu alebo tekutiny. Tým môže trénovať aj prehĺtací reflex a pokiaľ je sonda iba dočasným riešením, tak sa aj pripravovať na stav, keď bude môcť znovu prijímať potravu iba ústami.

Príjem potravy ústami je dôležitý aj pre psychiku chorého. Pocit, že aspoň čiastočne prehĺta, a tým sa podieľa na svojej výžive, môže chorého veľmi povzbudiť.

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST