Výživa sondou

Vy sami alebo niekto z okruhu vašich blízkych ste sa dostali do situácie, keď nemôžete prijímať dostatočné množstvo potravy prirodzenou cestou. Vzhľadom na to, že správna a dostatočná výživa je jednou zo základných podmienok existencie ľudského organizmu, bolo nutné pre vás nájsť náhradné riešenie, a tým je zavedenie výživovej sondy alebo perkutánnej endoskopickej gastrostómie (PEG), či vzácnejšie jejunostómia (PEJ).

Váš zdravotný stav umožňuje pobyt mimo nemocnicu, t.j. predovšetkým v domácom prostredí, prípadne v zariadení následnej starostlivosti, hospici či stacionári, a preto je dôležité, aby ste vedeli, čo je to výživová sonda, PEG či PEJ, ako ich používať, ako sa o ne starať a akú výživu a akým spôsobom možno do nich podávať. Ponúkame aj niekoľko rád, aby ste si vedeli poradiť s niektorými problémami, ktoré sa môžu objaviť.

Pokiaľ si v niečom nebudete istí, môžete sa vždy obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára alebo zdravotnú sestru.

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST