Pre koho je sonda určená?

Výživová sonda je vhodná pre všetkých, u ktorých sa plánuje len dočasné, krátkodobé, maximálne 6 týždenné podávanie umelej výživy, prípadne tam, kde je umelá výživa indikovaná (často aj z liečebných dôvodov) dlhodobo a nie je možné, či vhodné jej podanie cestou perkutánnej gastro- alebo jejunostómie.

Naproti tomu PEG (PEJ) je vhodným riešením pre tých, ktorí nemôžu potravu prijímať dlhodobo, väčšinou dlhšie ako 4 – 6 týždňov, ak ide o domácu starostlivosť alebo v prípade, že ide o hospitalizovaných pacientov aj na kratší čas, predovšetkým ak je to spojené s vyšším komfortom a bezpečím, ako by to bolo pri iných cestách podania výživy.  

Pokiaľ je možné aspoň čiastočne jesť, nič sa pre pacientov nezmení. Aj naďalej je vhodné prijímať stravu prirodzenou cestou a podanie umelej výživy do výživovej sondy, PEG (PEJ) bude slúžiť iba na to, aby bol denný príjem úplný.

Pokiaľ nemôžete ústami prijímať žiadnu stravu, bude vám výživová sonda, PEG (PEJ) zaisťovať optimálny prísun živín pohodlnou a diskrétnou cestou, ktorá žiadnym zásadným spôsobom nenaruší vašu doterajšiu kvalitu života.

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST