Príčiny podvýživy

Príčin podvýživy je celý rad. Všeobecne možno za najčastejšie príčiny považovať stavy, keď je buď znížený príjem, alebo zvýšená potreba živín, prípadne ide o kombináciu oboch faktorov.     

Príčiny malnutrície:

  • Nedostatočný príjem energie a bielkovín (nízky príjem potravy)  
     Znížený príjem potravy (a teda aj energie) sa veľmi často vyskytuje napríklad u väčšiny chronických chorôb sprevádzaných nechutenstvom a tiež pri nádorových ochoreniach. Podvýživa nie je vzácnosťou u starších ľudí, u ktorých je chuť do jedla tiež znížená, navyše je pre seniorov mnohokrát ťažké zaobstarať si plnohodnotnú stravu. 
  • Nedostatok bielkovín  
    K tejto forme podvýživy môže dôjsť napríklad po veľkých operáciách a úrazoch, pri chronických ranách, popáleninách, pri ťažkých zápaloch všeobecne, a u chronicky chorých seniorov. Pre tento typ podvýživy je typická strata svalovej hmoty, pričom pacient nemusí byť vôbec chudý. Tiež sa vyskytuje celková slabosť, ochabnutosť svalov rúk a nôh, preto majú títo pacienti problémy udržať sa na nohách a ich stisk ruky je veľmi chabý. Bohužiaľ dochádza aj k zhoršeniu funkcie srdcového svalu a dýchacích svalov, takže je pacient viac ohrozený vznikom zápalu pľúc. 
  • Poruchy trávenia  
    Príčinou podvýživy môže byť aj porucha trávenia, ktorá nastáva napr. pri ochoreniach pankreasu, pri ktorých je znížená tvorba tráviacich enzýmov, a stavoch po operácii žalúdka alebo porucha vstrebávania, keď je narušená schopnosť čriev vstrebávať dôležité živiny, ako je to napr. pri syndróme krátkeho čreva, pri prítomnosti fistúl alebo pri Crohnovej chorobe.

 Všetky uvedené príčiny majú spoločný dôsledok. Zhoršenie stavu výživy zhorší aj priebeh základného ochorenia. Organizmus sa tak dostáva do bludného kruhu. V najzávažnejších prípadoch je tento stav už nevratný a nemožno ho riešiť zvýšeným množstvom alebo obohatením bežnej stravy. 

 | Dôsledky podvýživy | 
 | Čo je to podvýživa? | 

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST