Úvodná stranaVýživa dospelychVýživa v chorobePrečo prijímať potravu ústami
 

Prečo je v chorobe dôležité prijímať potravu ústami?

Riešenie základného ochorenia je u lekárov spravidla na prvom mieste. Pri mnohých ochoreniach je však výživa nevyhnutnou súčasťou úspešnej liečby. Liečba podvýživy patrí k vedecky overeným a uznávaným metódam podpornej liečby.

 Pokiaľ sa chorý dostane do stavu, keď je ohrozený podvýživou, ktorá by ďalej mohla zhoršiť jeho zdravotný stav, je potrebné včas zasiahnuť. Samozrejme najprirodzenejší a najlepší je stav, keď sa podarí obnoviť príjem stravy ústami a dodať tak telu potrebné živiny diétou. Niekedy to však možné nie je. Potom je potrebné doplniť diétu o prípravky, ktoré potrebu chýbajúcich živín zaistia. 

Črevá je dôležité udržiavať stále v činnosti

Pokiaľ sú črevá dlhší čas v nečinnosti a neprechádza nimi potrava (ako je to pri hladovaní alebo vnútrožilovej výžive), dochádza k zmenám črevnej mikroflóry a ku zhoršeniu činnosti črevných buniek, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu čreva. Pokiaľ už k tomuto narušeniu dôjde, je potom omnoho problematickejšie sa vrátiť späť k prirodzenému príjmu potravy – teda ústami. Preto lekári radšej volia tzv. enterálnu výživu, keď je výživa podávaná ústami alebo sondou do zažívacieho traktu. Aj v prípadoch, keď je nutné podávať výživu vnútrožilovo, je výhodné, pokiaľ pacient dostane aspoň malé množstvo výživy prirodzenou cestou. Taký prístup zaistí, že črevo zostáva v činnosti.

 Podávanie výživy vnútrožilovo so sebou nesie aj ďalšie riziká, ako napríklad infekcia žilového prístupu, nutnosť pobytu v nemocnici a pod U niektorých stavov alebo ochorení je však tento prístup nevyhnutný.

 Enterálna výživa uľahčí návrat chorého do jeho domáceho prostredia a umožní jeho väčšiu sebestačnosť a nezávislosť.

 
Infolinka ZADARMO

Po - pi | 8:30 - 16:00
0800 444 006

NUTRITEST